Ginapahibalo ang tanan nga ang 2nd National Deworming Month nagasugod subong nga bulan sang January 2019. Nga ang tanan nga kabataan naga-edad 1-2 ginatagaan sang 1/2 dose kag ang naga-edad 3-18 ginatagaan sang 1 dose. Ang Municipal Health Office sang Oton nagasugod na panghatag sang pampurga sa mga eskwelahan kag sa kada barangay pamaagi sa aton nga mga health workers.

 

 

Ang tanan ginaagda nga mag-volunteer nga maghatag sang dugo pamaagi sa National Voluntary Blood Donation Program (NVBDP) nga pagahiwaton sa February 3, 2019 sa Botong-Cabanbanan National High School, alas-8 sang aga.

Ang paghatag sang dugo isa ka dako nga bulig para sa mga nagakinahanglan.