Oton matahum kong puluy-an
Sang Iloy nga putli nahamut-an
Sa kabugnaw sang dagat sa imo tiilan
Ang kasingkad sang adlaw nagahagan-hagan.

Oton matahum kong puluy-an
Ang pamatasan labaw sa bulawan
Kong paghimakas, pagtu-o, naupdan
Ang kabudlay nagahagan-hagan.

Tipigan namon nga ulihing tubo
Ang panubli-on nga manugpamuno
Sa maragtas sang imo kasaysayan
Ang Ogtonganon ginasaligan.

Bukas sa makugi kag mapisan
Ang sari-sari nga pangabuhi-an
Kaalam, kalantid, gapatin-ad
Kag pangaman sa buwas damlag.

Oton matahum kong puluy-an
Ang pamatasan labaw sa bulawan
Kong paghimakas, pagtu-o, naupdan
Ang kabudlay nagahagan-hagan.

Sa bulig sang Iloy sa kalangitan
Ang kabudlay nagahagan-hagan.